Sūtījumu piegāde

1. Sūtījums tiek piegādāts uz pavadlapā norādīto adresi. Sūtījums tiek nodots:

Juridiskām personām – pavadlapā norādītajai kontaktpersonai vai citam saņēmēja norādītajā adresē esošam uzņēmuma pārstāvim (sekretāre, administrators utt.), kas parakstās par sūtījuma saņemšanu uz kurjera MDU (Mobile Device Unit) ierīces skārienjūtīgās virsmas;

Fiziskām personām – tikai pavadlapā norādītajam saņēmējam, kurš var uzrādīt derīgu personas apliecinošo dokumentu: pasi, ID karti vai autovadītāja apliecību, saskaņā ar nosūtītāja instrukcijām. Kurjers sūtījumu drīkst izsniegt arī citai personai, ja tā atrodas sūtījuma pavadlapā norādītajā piegādes adresē un var uzrādīt savu personas apliecinošo dokumentu un ģenerālpilnvaras vai pilnvaras ar mērķi saņēmēja vārdā saņemt sūtījumus notariāli apstiprinātu oriģinālu, kā arī izsniegt kurjeram pilnvaras kopiju. Kurjers fiksē faktiskā saņēmēja personas apliecinošā dokumenta datus MDU;

2. Saņēmējs pieņemot sūtījumu, nedrīkst nepamatoti aizkavēt kurjeru.

3. Sūtījuma piegādes brīdī, saņēmējs kurjera klātbūtnē novērtē sūtījuma ārējo iepakojumu. Ja sūtījuma ārējais iepakojums ir bojāts vai ir pamatotas aizdomas par sūtījuma satura bojājumiem, tiek sastādīts bojājumu akts un uzņemtas fotogrāfijas ar kurjera MDU palīdzību. Pēc KLIENTA pieprasījuma papildus var tikt sastādīts bojājumu akts papīra formātā.

4. Kurjers nepārbauda sūtījuma satura atbilstība preču pavadzīmei-rēķinam vai citiem sūtījumam pievienotiem dokumentiem, kā arī negaida, kamēr to izdarīs saņēmējs.

5. Sūtījums tiek uzskatīts par piegādātu, kad saņēmējs parakstījies uz kurjera MDU. Ja saņēmējs atsakās norādīt savu vārdu, uzvārdu un atsakās parakstīt piegādes apstiprinājumu, sūtījums netiek izsniegts.