Garantijas nosacījumi

HYUNDAI uzņemas novērst defektus, kurus esam apstiprinājuši un atzinuši par atbilstošiem garantijas nosacījumiem, bez maksas veicot bojātā instrumenta remontdarbus vai veicot ierīces maiņu. Nomainītie instrumenti vai detaļas paliek HYUNDAI īpašumā.

Garantijas periods

Garantija ir spēkā no preces iegādes brīža, ja preci iegādājusies fiziska persona un preci neizmanto profesionālai darbībai:

36 mēnešus elektroinstrumentiem no preces pirkuma datuma, ja preci iegādājusies fiziska persona un preci neizmanto saimnieciskai* un profesionālai** darbībai;

24 mēnešus dārza tehnikai un spēka tehnikai no preces pirkuma datuma, ja preci iegādājusies fiziska persona un preci neizmanto saimnieciskai* un profesionālai** darbībai;

60 mēneši rokas instrumentu komplektiem no preces pirkuma datuma, ja preci iegādājusies fiziska persona un preci neizmanto saimnieciskai* un profesionālai** darbībai;

Ja preci ir iegādājusies juridiska persona (iestāde, organizācija, komersants u.c) vai fiziska persona, kura preci izmanto saimnieciskai vai profesionālai darbībai, tad garantija ir spēkā 12 mēnešus no preces pirkuma datuma, ja klients ir ievērojis preces lietošanas instrukciju.

Garantijas periods tiek pagarināts par laika periodu, kurā prece ir atradusies servisā garantijas apkalpošanas veikšanai, jo apliecina ieraksts garantijas talonā.

Pofesionāla darbība-nepieciešma attiecīga profesionālā izglītība un darbs tiek veikts par atlīdzību

  • Saimnieciskā darbība ir jeb kura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību
  • Profesionālā darbība ir darbība, kuras veikšanai ir nepieciešama noteikta izglītība vai profesionālā kvalifikācija un kuru persona par atlīdzību vai bez tās veic citai personai (ne savā saimniecībā)

Garantija nav spēkā

- ja ierīces sagatavošanā darbam un ekspluatācijā nav ievērots kāds no ierīces lietošanas  instrukcijā ietvertajiem noteikumiem;
- ja motikusi iejaukšanās ierīces darbībā (nesankcionēts remonts), atvērts preces korpuss vai izjauktas produkta detaļas, mehānismi u.tml.,kas ierīces ikdienas ekspluatācijā nav nepieciešams,
un to veikusi persona, kura nav oficiālā servisa pārstāvis
- ierīces defekta vai bojājuma cēlonis ir preces neatbilstoša kopšana vai produkts bijis pakļauts ārējās vides agresīvai ietekmei
- ja ierīce izmantota tai neparedzētiem darba mērķiem
- ja ierīces izmantošanai pielietoti nepareizi darba paņēmieni
- ja ierīce izmantota pēc defekta atklāšanas
- ierīce ir pārslogota
- ierīci izmantojusi persona bez nepieciešamām iemaņām
- ja instrumenti tiek piegādāti daļēji vai pilnīgi izjauktā veidā
- ja ierīce nodota nepilnā komplektācijā un bez iepakojuma.

 

Servisa centrs

HYUNDAI POWER PRODUCTS autorizētais servisa centrs nodrošina

garantijas remontu, kā arī pēc garantijas remontu un apkopi.

Instrumentu Servisa Centrs SIA
Adrese: Pilsoņu iela 1 K-3, Rīga, LV 1002
Tālrunis: +371 67616037Darba laiks:
Darba dienās 9:00 - 18:00
Sestdienās 9:00 - 15:00

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Garantijas remontā neietilpst:

-Akumulatora nomaiņa;
-Preces dabīgais nolietojums;
-Fiziski bojātu rezerves detaļu nomaiņa;
-Preces tehniskā apkope;
-Preces tīrīšana.

Tām detaļām, kuras lietošanas gaitā ir pakļautas dilšanai, kurām veidojas dabisks nodilums lietošanas rezultātā dabiskā nodiluma detaļas netiek mainītas bez maksas.
Tāpat bez maksas netiek mainītas ātri dilstošas detaļas.

Ātri dilstošas detaļas: ogļu sukas, rokas zāģu ķēdes, ēveļu asmeņi, instrumentu gumijas apvalki, sledžu aizsargi, utt. Nododot preci garantijas remonta veikšanai, precei jābūt tīrai. Par papildus darbu veikšanu, kura neietilpst garantijas remontā, bet ir nepieciešami, klientam ir jāapmaksā priekšapmaksas veidā.

Defektācija:

Hyndai salūzušā produkta defektācija notiek bez maksas pilnvarotajā Hyundai servisa centrā. Noteiktais bezmaksas produkta defektācijas periods no pirkšanas datuma - 12 mēneši.
Defektācija tiek veikta bez maksas tikai tad, ja tiek uzrādīts pirkšanas dokuments.

Ieteikums:

Noteikti saglabajiet pirkšanas dokumentu, lietošanas instrukciju un tehnisko talonu.
Parbaudiet, lai pirkšanas dokumentā būtu korekti atzimēts ierīces modelis un sērijas numurs! 

HYUNDAI ierīces remonta pieteikums

Lai veiktu Hyndai ierīces remontu pēc iespējas operatīvāk iesakam to nogādāt uz to tirdzniecības vietu, kurā tas tika iegādāts. Obligāti līdzi jāpaņem nepieciešamie dokumenti (čeks, garantijas talons). Attiecīgās tirdzniecības vietas personāls nodrošinās operatīvu ierīces piegādi uz Hyundai autorizēto servisa centru, kurā tiks veikti nepieciešamie ierīces remonta darbi.