Visa tekstuālā informācija un grafiskie attēli, kuri atrodas mājas lapā www.hyundai-direct.com  (turpmāk tekstā mājaslapa), ir SIA «N-PRO»  vai/un tās piegādātāju īpašums.

Mājas lapā esošo materiālu pārpublicēšana, jebkāda veida attēlošana, izplatīšana, tai skaitā arī tulkotā variantā, ir pieļaujama tikai ar SIA «N-PRO» rakstisku atļauju.

Mājas lapā esošo dokumentu un ar to saistīto grafisko attēlu izmantošanas gadījumā, ir nepieciešams ievērot sekojošas prasības: 

  • Norādīt, ka autortiesības pieder SIA «N-PRO»;
  • Materiālu pārpublicēšanas gadījumā nepieciešama atsauce uz Mājas lapu kā uz publikācijas avotu, un norādīt arī citus informācijas avotus, kuri ir publicētajā materiālā. Ja materiāli tiek publicēti Internetā, tad ir nepieciešams izveidot saiti uz Mājas lapu;
  • Dokumenti un ar to saistītie grafiskie attēli, kuri ir izvietoti Mājas lapā, var tikt izmantoti tikai informēšanai, personīgiem un nekomerciāliem mērķiem;
  • Nekādi dokumenti un ar to saistītie grafiskie attēli, kuri ir izvietoti Mājas lapā, nevar tikt izmainīti nekādā veidā;
  • Nekādi grafiskie attēli, kuri ir izvietoti Mājas lapā, nevar tikt izmantoti bez pievienotā teksta.